Инвестирай успешно в жилищни имоти с помощта на Флат Мениджър

Инвестицията в имот и покупката на дом нямат нищо общо. Много вероятно е да не харесвате даден апартамент, но той да се окаже най-добрата възможност за инвестиция на пазара. 

Успешното инвестиране в недвижими имоти изисква търпение и задълбочен анализ на паричните потоци и променливите, които им оказват влияние - локация, интериор, рискове, състояние на пазара и много други. 

Флат Мениджър ще свърши това вместо вас, според вашата инвестиционна цел, теза и възможности. Това не е Монополи - инвестирате вашите спестявания. Правете го разумно и се доверете на професионалистите. 

flat manager investment.jpg

Флат Мениджър управлява активи на стойност над 45 милиона евро

Десетки имоти, закупени с инвестиционна цел след консултация с нас, се управляват от Флат Мениджър и генерират висока възвръщаемост за своите собственици. 

Ако желаете да ви съпътстваме с консултации по време на целия процес, заплащате депозит от 500лв, който се равнява на 5 часа консултации. Депозитът ще ви бъде възстановен ако закупите имот в рамките на 3 месеца от първата консултация и поверите управлението му на Флат Мениджър.  

A1C199CE-D0D1-4E78-BE5F-B98EE66F6C32.JPG

Начело на инвестиционния ни екип е Борис Павлов - изпълнителен директор на Флат Мениджър. Той е с над 10 годишен опит в сферите недвижими имоти и финанси в България, Англия, Франция и САЩ. Борис е лектор на  събития в областта и води курса по инвестиции в недвижими имоти във Finance Academy.

capital-nobg.png
155545-medium_logo-teaser300_edited.png
BNT1-nobg_edited.png
BTV-nobg_edited.png
Nova-nobg_edited.png
lemonde-nobg.png
forbes black.png
bloomberg-nobg.png
preview-1588573772570_edited.png